Teets ekonomiska betydelse: hur te handlas och påverkar ekonomin

intermodal containers on dock

Bloggtitel: Utforskning av teets ekonomiska effekter
Inledning till bloggen: Te har varit en del av människans liv i århundraden, och dess inflytande på den globala ekonomin fortsätter att märkas på många områden. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur te handlas och vilken ekonomisk betydelse det har runt om i världen.

Tehandel runt om i världen

Teindustrin är massiv och komplex, från produktion till konsumtion. Enligt WorldAtlas produceras cirka 6 miljoner ton te årligen, varav Kina står för ungefär en tredjedel. Andra stora teproducerande länder är Indien, Sri Lanka, Kenya, Turkiet, Japan, Iran och Indonesien. Tillsammans står dessa länder för 89 procent av världens totala teproduktion.

Te exporteras sedan runt om i världen för försäljning på marknader eller används i produkter som te på flaska eller tepåsar. USA är en av de största importörerna av te i världen; enligt Statista importerade man 2019 te till ett värde av över 1 miljard dollar från hela världen. Andra stora importörer är Ryssland (733 miljoner dollar), Tyskland (550 miljoner dollar) och Egypten (517 miljoner dollar). Tillsammans står dessa länder för över 70 % av all global import.

Teets ekonomiska inverkan

Teets ekonomiska inverkan kan ses både direkt (genom sysselsättningsmöjligheter och löner) och indirekt (i form av skatter som företagen betalar). En rapport från 2018 från The Economist visade till exempel att det i vissa delar av Afrika, som Uganda och Rwanda, skapas många arbetstillfällen genom odling och bearbetning av teblad för export till andra länder. Detta bidrar till att stimulera lokala ekonomier genom att ge människor välbetalda jobb som de annars inte skulle ha tillgång till.
Dessutom bidrar de skatter som betalas av företag som är involverade i handel med eller produktion av te till att stimulera lokala ekonomier också. Enbart i Indien uppskattas det att skatter till ett värde av över 100 miljoner dollar samlas in årligen från företag som är involverade i export eller produktion av olika typer av te enligt The Financial Express. Detta bidrar till att finansiera olika statliga initiativ som infrastrukturprojekt eller hälsovårdsinitiativ, vilket gynnar alla som bor där, oavsett om de dricker te eller inte!

Det är tydligt att den ekonomiska inverkan som kommer från handel och odling av teblad är långtgående både inom landet och utomlands. Från att stimulera lokala ekonomier genom sysselsättningsmöjligheter till att hjälpa till att finansiera statliga initiativ genom de skatter som företagen betalar, är det uppenbart att när det kommer till kritan så spelar te verkligen roll! Det har varit en viktig del av den mänskliga kulturen sedan urminnes tider och dess inverkan på våra liv i dag är lika stark som någonsin tidigare!