Köpvillkor och returer - Londonteaexchange.se

KÖPVILLKOR OCH RETURER

BUTIKEN ÄR STÄNGD INGA ORDRAS TAS EMOT FÖR TILLFÄLLET!

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning:

Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännes att handla.


Ingen registrering som kund behövs för att handla i London Tea Exchange webbshop. Men som registrerad kund har du dock fördelar som; spara varukorg, favoriter, se dina ordrar med mera. I samband med registrering godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Ingen obehörig får tillgång till dina uppgifterna som lagras i vårt kundregister och dessa uppgifter lämnas inte heller ut till tredje part. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, (Personuppgiftslagen)  Du har alltid rätt att ta del information som sparas av dig och få dom raderade om du så vill.


Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande eller som på annat sätt medför att London Tea Exchange lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. Har vi lidit ekonomisk skada så kommer vi att kräva skadestånd.

Betalning och leverans

I kassan kan du se vilka betalningssätt som är möjliga att välja på. Där ser du om priserna är inklusive eller exklusive moms, samt momsen. Leverans sker inom 5 arbetsdagar, såvida det inte framgår att leveranstid är längre. Utöver priset kan det tillkomma kostnad för frakt, vilket är angivet. Det är något som framgår under betalningsprocessen. Mot förmodan om något är slutsålt kommer det meddelas i kassan med möjlighet att ta bort varan eller fullfölja köp med längre leveranstid. Det ligger på ditt ansvar att det du som kund har angett korrekt adressuppgifter för leverans. London Tea Exchange är inte ansvarig för felleverans om adressuppgifterna är felaktiga.

Priser

De priser som anges i webbutiken vid inköpstillfället är de som gäller. Priserna är styckpriser inklusive moms om inget annat anges.

Inget minsta ordervärde

Vi har inget minsta ordervärde, små som stora beställningar är lika välkomna hos oss. Du betalar dock för frakten.

Orderbekräftelse

Direkt när vi fått din order skickar vi ut en orderbekräftelse till din e-post du angav, med information om din lagda beställning. Var därför noga med att ange rätt e-postadress och stäng inte ner fönstret innan du sett att du fått din orderbekräftelse. Är din mail från Hotmail eller liknande e-postadress så se till att ditt skräppostfilter är inställt på låg. Har du angett annat kan det vara så att vårt mail inte når fram. Titta i din skräppost om mail uteblir från oss. Om du inte fått någon orderbekräftelse kan du alltid logga in på vår hemsida och kontrollera att din order blivit registrerad. I orderbekräftelsen ser du vad du beställt samt vad du betalt.

Ändring av order

Det går bra att ändra en lagd order utan andra kostnader än prisskillnad på varor och eventuell ökad fraktkostnad. Vid ändring av vara gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. En order som redan levererats kan inte ändras.

Avbeställning

Avbeställning är möjlig utan kostnad fram till den tidpunkt då ordern effektueras. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar upprättas. När ordern är effektuerad är du som kund skyldig att motta försändelsen. För att avbeställa en order ska du kontakta oss via e-post: info@lontonteaexchange.se och uppge ditt ordernummer. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från oss. Privatpersoner har alltid ångerrätt, se under ångerrätt.


Oavhämtad försändelse

Det ligger på beställarens ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står på avin. Om du inte kan ta emot ditt paket vid leverans, eller inte hämtar ut ditt i tid paket så skickas det tillbaka till oss. Vi kommer då debitera dig med en skälig summa för frakt och administrativa kostnader. Skulle det inte betalas, lämnas kravet till inkasso.Ångerätt/ Bytesrätt/Öppet köp

Kunden har rätt att ångra sitt köp eller byta till annan vara inom 14 dagar enligt distanslagen.

Vi kräver att varan ska returneras oöppnad och i originalförpackning med eventuella originalhandlingar. Kontakta oss via e-post: info@londonteaexchange.se innan du returnerar ditt paket. När du fått svar från oss om din retur kan du skicka din vara åter till oss, instruktioner medföljer.

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Du har dock inte ångerrätt för:

Vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, Vara som inte lämpligen kan återlämnas pga.hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits, Ångerrätten omfattas inte av livsmedel, (e.g. te och kaffe i lösvikt), med undantag för plomberade förpackning.Så här gör du vid retur:

Maila oss och uppge då ditt ordernummer och vilken vara det gäller. Ångrar du köpet ska varan återlämnas oanvänd och i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan, har du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, så börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan, respektive den sista delen av varan. Uppge även om du vill byta mot annan vara eller om pengarna ska returneras till beställaren. Den som returnerar en vara får själv stå för returfrakt och transportrisk. Vi mailar dig när returen inspekterats och godkänts/icke godkänts. Vi löser inte ut försändelser som återsänds utan att vara fullt frankerade. Observera att enligt lag kan du komma att få betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än det varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfrakt kostnaderna. Skulle du inte vara nöjd med ditt te eller kaffe från oss är du välkommen att kontakta oss så på info@londonteaexchange.se.Reklamationer

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 14 dagar efter uthämtad vara. Maila oss felet till vår mail på: info@londonteaexchang.se.


Specificera aktuell produkt och beskriv problemet. Beställarens ordernummer måste också anges. Den som returnerar en felaktig vara står för transportrisk, men ej för returportot. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken "Köpvilkor och returer".

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, det förutsätter att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, eller är registrerad kund hos oss, eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och villkor utan varsel. Det är viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. Det är villkoren och priserna vid beställningstillfället som gäller. Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning.

Trade Marks "London Tea Exchange" är ett UK registrerat varumärke av London Tea Exchange. Tillstånd för dess användning behövs.
MITT KONTO